Tarieven en Terugbetaling

Je hebt via je mutualiteit recht op een

gedeeltelijke terugbetaling

TARIEVEN

Intakegesprek
55 euro
Er is een eenmalige opstart- en dossierkost van 32 euro.

 

Coaching, begeleiding of psychotherapie
55 euro per sessie

 

Multidisciplinair psychodiagnostisch onderzoek naar Autisme, ADHD, persoonlijkheidsproblematieken, enz.
De kostprijs van het onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het onderzoek. Wij werken niet met standaardpakketten. Elk onderzoek wordt op maat samengesteld zodat er geen onnodige onderzoeken gebeuren en de prijs zo laag mogelijk blijft. Je krijgt hier meer informatie over op het intakegesprek.

 

Intelligentieonderzoek voor terugbetaling logopedie (zonder intakegesprek/dossierkost, geen terugbetaling van de mutualiteit)
120 euro cash of met payconiq te betalen bij de start van het onderzoek

 

 

HOE KAN JE BETALEN?

Je kan cash betalen of met payconiq. Op het intakegesprek kan je ook met bancontact, V Pay of Apple Pay betalen.

Als je een factuur wenst, moet je dit bij het intakegesprek vermelden.

Je kan je afspraak tot 24 uur op voorhand kosteloos annuleren of verplaatsen.
Voor een psychodiagnostisch onderzoek gelden specifieke betaal- en annuleringsvoorwaarden.

 

Als je niet op de afspraak aanwezig bent of te laat annuleert, kan de afspraak worden gefactureerd. Wanneer de betaling niet plaatsvindt op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12 %  op het openstaande bedrag worden aangerekend met een minimum van 50 euro. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het Arrondissement Kortrijk bevoegd.

Christelijke Mutualiteit

50% voor jongeren met kinderbijslag (24 sessies) en 10 euro/sessie voor volwassenen (24 sessies).

Socialistische Mutualiteit West Vlaanderen

50% voor jongeren tot en met 18 jaar (max. 250 euro) en 10 euro/sessie voor volwassenen (max. 120 euro).

Medicalia

Met de aanvullende ziekteverzekering Medicalia van de Onafhankelijke Ziekenfondsen krijg je 75% terugbetaald tot 600 euro.

Mutualiteit Partena

20 euro/sessie voor jongeren met kinderbijslag (6 sessies/jaar). 20 euro/sessie voor jongeren en volwassenen met een chronische aandoening (12 sessies/jaar).

Onafhankelijk Ziekenfonds OZ

10 euro/sessie voor jongeren tot 18 jaar (10 sessies/jaar).

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

10 euro/sessie voor jongeren tot en met 18 jaar (10 sessies/jaar) en volwassenen (5 sessies/jaar).

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

10 euro/sessie voor jongeren en volwassenen (5 sessies/jaar).

Liberale Mutualiteit

20 euro/sessie voor jongeren met kinderbijslag (6 sessies/jaar) en 10 euro/sessie voor volwassenen (6 sessies/jaar).

Studenten van VIVES

Studenten van VIVES kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij STUVO.

Studenten van HOWEST

Studenten van HOWEST Kortrijk kunnen een financiële tegemoetkoming van 60% (soms zelfs 100%) aanvragen bij Marie-Laure Paermentier, Sociale Dienstverlening.

Studenten van UGent campus Kortrijk

Studenten van UGent campus Kortrijk kunnen een financiële tegemoetkoming van 60% (soms zelfs 100%) aanvragen bij Marie-Laure Paermentier, Sociale Dienstverlening.

Studenten van KULAK

Studenten van KULAK kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de dienst voor studieadvies.

Heb je een vraag? Raadpleeg onze lijst met veelgestelde vragen.

Je kan ook gewoon even bellen of mailen.