Disclaimer

Deze website is eigendom van Groepspraktijk Eclips BV, Leeuw Van Vlaanderenlaan 35, 8500 Kortrijk. (ondernemingsnummer BE0736.680.752) en van Groepspraktijk Eclips Gent BV, Franklin Rooseveltlaan 226, 9000 Gent. (ondernemingsnummer 0800.761.328) Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De volledige inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Groepspraktijk Eclips BV en Groepspraktijk Eclips Gent BV of rechthoudende derden. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de website onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ivo Engelen, bestuurder en coördinator van Groepspraktijk Eclips BV.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Groepspraktijk Eclips BV en Groepspraktijk Eclips Gent BV leveren grote inspanningen om de informatie volledig, juist, en up-to-date te houden, maar er kunnen onjuistheden voorkomen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat, zullen Groepspraktijk Eclips BV en Groepspraktijk Eclips Gent BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  Groepspraktijk Eclips BV en Groepspraktijk Eclips Gent BV kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.  Indien u onjuistheden vaststelt op de website, kan u de beheerder van de website contacteren op info@groepspraktijk-eclips.be.  
De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Groepspraktijk Eclips BV en Groepspraktijk Eclips Gent BV geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Groepspraktijk Eclips BV en Groepspraktijk Eclips Gent BV kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld door schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.  Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Groepspraktijk Eclips BV en Groepspraktijk Eclips Gent BV verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk en Gent bevoegd. 
 

Heb je een vraag?

Raadpleeg dan zeker even onze lijst met veelgestelde vragen.
Je kan ook gewoon even bellen of mailen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×