Psychotherapie

Wij werken op een sterke

wetenschappelijke basis

Psychotherapie is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten of relationele problemen. Vaak gaan deze klachten ook gepaard met allerlei andere klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, pijn in de borststreek, nek- en rugklachten, tics, enz.

 

Wij werken hoofdzakelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie, het systeemdenken en de oplossingsgerichte therapie. De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat de bril waarmee we naar gebeurtenissen in ons leven kijken een grote invloed heeft op onze emoties en ons doen en laten. Acceptance en Commitment Therapy kan je ook helpen om beter met ongemak en spanningen in het dagelijkse leven om te gaan en meer te leven naar je eigen waarden. In de systeemtherapie staan de relaties binnen het gezin of de partnerrelatie centraal. De oplossingsgerichte therapie helpt je om je meer te focussen op de oplossing van je probleem dan op je probleem zelf.Eclips

• Maak via de website een afspraak voor een intakegesprek.

Aanmelding

Eclips

• We brengen je vraag in kaart en luisteren naar je verwachtingen.
• We bespreken hoe we je verder kunnen helpen.
• Je hebt voor het intakegesprek en de verdere therapie recht op de terugbetalingsregeling van je mutualiteit. (Zie Tarieven & Terugbetaling)

Intakegesprek

Eclips

• Je krijgt een vaste psycholoog of psychotherapeut die over de juiste kennis en ervaring beschikt. 
• We werken in het begin in principe op wekelijkse basis omdat dat het meeste garantie biedt op succes.
• Na een tijdje schakelen we meestal over naar een tweewekelijkse afspraak.
• We gaan actiegericht met jou aan de slag.
• We gebruiken uitsluitend methodieken die 'evidence based' zijn, dwz. waarvan de efficiëntie wetenschappelijk is aangetoond.

Psychotherapie

Eclips

• Je kan na de begeleiding op regelmatige basis contact blijven houden als je dat wenst.

Nazorg

Al onze medewerkers zijn erkende psychologen en pedagogen en scholen zich voortdurend bij. Onze teamwerking en jarenlange ervaring staan borg voor kwaliteit.

Heb je een vraag? Raadpleeg onze lijst met veelgestelde vragen.

Je kan ook gewoon even bellen of mailen.