Jongeren met emotionele of psychische moeilijkheden

Psychologische hulp

Voor Wat Kan je bij ons terecht?

Voor jongeren heeft een echtscheiding altijd een grote impact, zelfs als de gescheiden ouders goed met elkaar blijven communiceren. Een echtscheiding brengt heel wat verdriet, onzekerheid en angst met zich mee en leidt vaak tot complexe situaties. Jongeren hebben dan soms nood aan extra ondersteuning.

Meer vragen? Neem contact

Jongeren zijn sterk bezig met wat anderen over hen denken. Als dit overhelt naar angst om er niet bij te horen of raar gevonden te worden, kan dat leiden tot sociale angst. Dat kan ernstige stress, concentratieproblemen en slaapproblemen veroorzaken.

Meer vragen? Neem contact

De cijfers liegen er niet om: veel jongeren worden gepest op school. Vaak zijn de school en de ouders niet op de hoogte omdat ze niets durven zeggen uit angst dat het hierdoor nog erger wordt. Antipestprogramma's op school zijn nuttig, maar sommige jongeren hebben ook extra begeleiding nodig.

Meer vragen? Neem contact

Vrienden of vriendinnen hebben en aanvaard worden in de groep is heel belangrijk voor jongeren. Goede sociale vaardigheden en een sociale intelligentie zijn belangrijk om je goed te voelen en geven je zelfvertrouwen. Sommige jongeren hebben hierbij ondersteuning nodig.

Meer vragen? Neem contact

Er zijn twee soorten faalangst: actieve en passieve faalangst. Jongeren die actief faalangstig zijn, stellen alles in het werk om een mislukking te vermijden door veel en perfectionistisch te werken. Tieners met passieve faalangst, doen net het omgekeerde: ze stellen alles uit en beginnen er niet aan.

Meer vragen? Neem contact

Bijna alle tieners zijn wel eens onzeker over zichzelf. Ze zijn immers op zoek naar wie ze zijn en naar wie ze willen zijn. Ze zijn ook heel gevoelig voor hoe anderen naar hen kijken. Als die onzekerheid blijft aanhouden, is het goed om hulp te zoeken.

Meer vragen? Neem contact

Hooggevoeligheid is een onderschat probleem. Het probleem onderkennen is al een eerste stap. Daarna kunnen jongeren leren hoe ze er beter mee omgaan, zodat ze minder door hun emoties uit balans worden gebracht.

Meer vragen? Neem contact

Ook tieners kunnen in de greep komen van dwanggedachten. Die gaan vaak gepaard met dwanghandelingen zoals dingen controleren, tellen, ... Dit zorgt voor veel angst en heeft ook een grote invloed op het gezin. In de therapie bouwen we geleidelijk de dwanghandelingen af en werken we aan de angstgedachten.

Meer vragen? Neem contact

Eetproblemen ontstaan vaak geleidelijk of door toevallige omstandigheden. Eenmaal het eetprobleem begint op te vallen, heeft het zich meestal al flink vastgezet. Een geleidelijke, maar vasthoudende aanpak is dan nodig. Voor eetproblemen in een vergevorderd stadium is meestal een opname nodig.

Meer vragen? Neem contact

Lichte vormen van zelfverwonding komen regelmatig voor bij jongeren vanaf 13 jaar. Vooral meisjes experimenteren ermee. Als zelfverwonding ernstiger wordt of blijft aanhouden, is het aangewezen professionele hulp te zoeken.

Meer vragen? Neem contact

Er zijn allerlei soorten tics: knipperen met de ogen, hoesten, je neus aanraken, enz. Hoe meer je op die tics begint te letten, hoe erger ze vaak worden. We kunnen met gedragstherapie die tics meestal snel verminderen. In uitzonderlijke gevallen maken de tics deel uit van een onderliggende problematiek zoals Gilles De La Tourette.

Meer vragen? Neem contact

Heb je een vraag? Raadpleeg onze lijst met veelgestelde vragen.

Je kan ook gewoon even bellen of mailen.