Info voor huisartsen en doorverwijzers

ONZE PRAKTIJK
Groepspraktijk Eclips is een ambulante praktijk voor psychologische en pedagogische hulpverlening en (multidisciplinaire) psychodiagnostiek. Wij werken met kinderen vanaf 3 jaar, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. De hulpverlening is gedeeltelijk terugbetaalbaar door de mutualiteiten.

Wij beschikken over moderne en aangename praktijkruimtes zodat wij uw patiënt/cliënt in een warm en aangenaam kader kunnen begeleiden. Door onze aparte in- en uitgang is de discretie van uw patiënt/cliënt maximaal gewaarborgd.

 

 

ONZE MEDEWERKERS ZIJN HOOGOPGELEID EN WERKEN IN TEAMVERBAND
Het team van Groepspraktijk Eclips bestaat bijna uitsluitend uit universitair geschoolde klinisch psychologen en pedagogen. We werken ook met een stress- en burn-outcoach. De meeste van onze medewerkers hebben ook een erkende therapieopleiding gevolgd of zijn in opleiding.

De behandeling is gebaseerd op inzichten uit de cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy, oplossingsgerichte therapie en systeemtherapie en coachingtechnieken.

Onze medewerkers scholen zich voortdurend bij. Wij werken uitsluitend evidence based.

 

 

COACHING, BEGELEIDING EN PSYCHOTHERAPIE 
De meest voorkomende aanmeldingen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn leer-, studie- en motivatieproblemen, concentratiemoeilijkheden, faalangst, uitstelgedrag, gedragsproblemen, psychosomatische klachten, zelfverwonding, angst- en dwangproblemen, subassertiviteit, tics, eetstoornissen, trichotillomanie, enz. De ouderbegeleiding neemt hierbij vaak een belangrijke plaats in.

Volwassenen en ouderen kunnen in onze praktijk terecht met stress- en burn-outklachten, depressie, piekeren, psychosomatische klachten zoals hoofdpijn of drukpijnen, slaapproblemen, dementie- en geheugenproblemen, angst- en dwangstoornissen, verslavingsproblematieken (alcohol, drugs, seks, ...), relatiemoeilijkheden bij koppels, enz.

 

 

MULTIDISCIPLINAIRE PSYCHODIAGNOSTIEK
We hebben een uitgebreide expertise op het vlak van de multidisciplinaire psychodiagnostiek en begeleiding van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autismespectrumstoornissen, dyspraxie, enz. bij kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast doen wij ook ander psychodiagnostisch (neuropsychologisch) onderzoek.

Onze groepspraktijk heeft een specifiek opgeleid diagnostisch team en beschikt over een ruime waaier van hooggespecialiseerde diagnostische instrumenten. Diagnostiek is meer dan het afnemen van enkele testen of vragenlijsten. Het vraagt een specifieke ervaring en expertise en is een van onze kernactiviteiten. Wij werken intensief samen met neurologen en (kinder- en jeugd)psychiaters.

 

 

ALLE OFFICIËLE INTELLIGENTIEONDERZOEKEN
Kinderen vanaf 3 jaar, jongeren en volwassenen kunnen ook in onze praktijk terecht voor een intelligentieonderzoek o.a. voor de terugbetaling logopedie. Door onze flexibele organisatie hebben wij heel korte wachttijden. Andere kortdurende onderzoeken zijn mogelijk na telefonische aanvraag.

 

 

EEN AFSPRAAK MAKEN
Patiënten/cliënten hebben vaak een steuntje in de rug nodig om een afspraak te maken bij een psycholoog of pedagoog. Daarom kan het nuttig zijn dat u samen met uw patiënt/cliënt de afspraak maakt. Dat kan heel eenvoudig en snel via onze online-afsprakenagenda. In dringende gevallen mag u altijd even bellen om sneller een afspraak te krijgen.

Na de intake krijgt uw patiënt/cliënt de psycholoog, pedagoog of coach toegewezen die op basis van ervaring en expertise het meest geschikt is. Elke medewerker van Eclips heeft zijn eigen specialisaties. Zo krijgt uw patiënt/cliënt de beste garantie op kwaliteitsvolle hulp.

Door ons flexibele organisatie hebben wij korte wachttijden. Wij vinden het belangrijk dat een patiënt/cliënt snel in onze praktijk terecht kan, eenmaal hij de stap heeft gezet om hulp te zoeken.

 

 

OPVOLGING VAN UW PATIËNT/CLIËNT
Wij vinden de samenwerking met de huisarts en de doorverwijzer heel belangrijk. U ontvangt na samenspraak met uw patiënt/cliënt op regelmatige basis een evolutieverslag zodat u op de hoogte blijft. Als u een vraag of een opmerking hebt, nodigen we u graag uit om telefonisch of via e-mail contact te nemen met de betrokken medewerker of met de coördinator.

Wenst u een overzicht van de contactgegevens van al onze medewerkers zodat u ze altijd bij de hand hebt? Een mailtje naar info@groepspraktijk-eclips.be volstaat.

Heb je een vraag? Raadpleeg onze lijst met veelgestelde vragen.

Je kan ook gewoon even bellen of mailen.