Coaching en Begeleiding

individuele coaching en begeleiding

voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Kinderen en jongeren hebben soms ondersteuning nodig bij concentratiemoeilijkheden, organisatie- en planningsproblemen of sociale vaardigheden. Professionele coaching en begeleiding levert meestal snel goede resultaten op. We voorzien ook regelmatig gesprekken met de ouders en werken op vraag van de ouders ook samen met de school of het CLB.

 

Heel wat jongvolwassenen kampen met studiekeuzeproblemen, uitstelgedrag of slagen er niet onmiddellijk in om hun weg te vinden in het leven.

 

Volwassenen en ouderen hebben soms ook behoefte aan een coach om de doelen in hun leven te bereiken die ze willen bereiken.Eclips

• Maak via de website een afspraak voor een intakegesprek.

Aanmelding

Eclips

• We brengen je vraag in kaart en luisteren naar je verwachtingen.
• We bespreken hoe we je verder kunnen helpen.
• Je hebt voor het intakegesprek en de verdere begeleiding recht op de terugbetalingsregeling van je mutualiteit. (zie Tarieven & Terugbetaling)

Intakegesprek

Eclips

• Je krijgt een vaste psycholoog of pedagoog die over de juiste kennis en ervaring beschikt. 
• We werken in het begin in principe op wekelijkse basis omdat dat het meeste garantie biedt op succes.
• Na een tijdje schakelen we meestal over naar een tweewekelijkse afspraak.
• We gaan actiegericht met jou aan de slag.

Coaching en begeleiding

Eclips

• Je kan na de begeleiding op regelmatige basis contact blijven houden als je dat wenst.

Nazorg

Al onze medewerkers zijn erkende psychologen en pedagogen en scholen zich voortdurend bij. Onze teamwerking en jarenlange ervaring staan borg voor kwaliteit.

Heb je een vraag? Raadpleeg onze lijst met veelgestelde vragen.

Je kan ook gewoon even bellen of mailen.